515a7727

Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ

 1. 1.1 „Subjekt David Paškevič., se sídlem Karoliny Světlé 325/31, 110 00, Praha 1, IČ: 17373832, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn C.
 2. 1.2 Společnost Balt provozuje projekce a kino na adrese: Karoliny Světlé 325/31, Praha 1. Prostory jsou společnosti CCEA MOBA která si Davida Paškeviče najala jako správce a provozovatele prostor.
 3. 1.3 „Zákazník” je subjekt, který se Společností Balt uzavřel kupní smlouvu na vstupenku na filmové nebo jiné představení provozované Společností Balt přímo v provozovně Společnosti Balt, přes internet na stránkách www.kinobalt.cz.
 4. 1.4 „Běžná vstupenka” je vstupenka, kterou Zákazník obdrží při platbě na pokladně kina.
 5. 1.5 „E-vstupenka” je vstupenka vybavená číselným QR kodem, kterou zákazník obdrží ve formátu PDF pro vytištění nebo mu bude zaslána na mobilní telefon ve formě SMS, to vždy po objednání a úhradě vstupenky přes internet.
 6. 1.6 Zákazník, který koupí vstupenky v multikině nebo přes internet, souhlasí s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. Rozhodující je verze všeobecných obchodních podmínek platná v den provedení platby kupní ceny vstupenky.

ZAKOUPENÍ VSTUPENKY

 1. 2.1 Zákazník může zakoupit vstupenky do kina provozovaného Společností Balt na pokladně v kině a zaplatit je po předchozí internetové rezervaci nebo bez předchozí internetové rezervace v hotovosti nebo platebními kartami MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic, Visa, Visa Electron, American Express .
 2. 2.2 Zákazník může zakoupit vstupenky do kina provozovaného Společností Balt přes internet a zaplatit následujícími typy platebních karet: MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic, Visa, Visa Electron a Dinners Club resp. prostřednictvím platebních systémů ComGate.
 3. 2.3 Vstupenky zakoupené jakýmkoliv způsobem nelze stornovat.

NÁKUP A PLATBA VSTUPENEK ZAKOUPENÝCH PŘES INTERNET (e-vstupenka)

 1. 3.1 Koupit e-vstupenku lze nejpozději 30 minut před začátkem požadovaného představení. Poté může Zákazník koupit pouze běžnou vstupenku na pokladně multikina.
 2. 3.2 Při zakoupení e-vstupenek nelze využít slevových kupónů, vstupenek zdarma či poukázek vydávaných Společností Balt, vyjma poukázek, na kterých je tato možnost uvedena.
 3. 3.3 Při nákupu e-vstupenek lze prostřednictvím jedné transakce zakoupit vstupenky na více představení. Na každé představení lze zakoupit v jedné transakci maximálně 25 vstupenek.
 4. 3.4 Po kompletním vyplnění objednávky e-vstupenky se Zákazníkovi zobrazí celková kupní cena, kterou je Zákazník povinen uhradit. Uvedená kupní cena je cenou aktuální pro objednaná představení, tato cena obsahuje DPH a je cenou konečnou, tj. včetně případných poskytovaných slev.
 5. 3.5 Následně po uzavření objednávky e-vstupenky je Zákazník přesměrován do zabezpečené platební brány.
 6. 3.6 Zákazník prostřednictvím platební brány ComGate zadá veškeré údaje potřebné pro úhradu kupní ceny požadované vstupenky.
 7. 3.7 Společnost Balt nenese odpovědnost za průběh platby v platební bráně.
 8. 3.8 Po úhradě kupní ceny e-vstupenky a úspěšném dokončení objednávky bude Zákazníkovi ze systému Společnosti Balt zaslána emailová zpráva tzv. „Konečná rekapitulace“, která obsahuje údaje o zakoupených vstupenkách.
 9. 3.9 V případě, že zákazník zadá chybné údaje nebo se vyskytnou technické problémy na straně poskytovatele internetových či telekomunikačních služeb, neručí Společnost CineStar za nedoručení e-vstupenky ve formě SMS zprávy.
 10. 3.10 Číselné QR na e-vstupence lze sejmout čtecím zařízením pouze jednou, tzn., že při jakémkoliv dalším předložení číselného QR kódu v podobě tištěné nebo SMS v mobilním telefonu nebude k takto předložené e-vstupence přihlíženo a na jejich základě nebude povolen vstup do multikina, a to bez ohledu na to, kdo výše uvedené vstupenky předloží.
 11. 3.11 Společnost Balt není odpovědná za jakékoliv obtíže způsobené neoprávněným použitím nebo zkopírováním e-vstupenky. Její padělání je trestné. E-vstupenka se rovněž stává neplatnou, jestliže z ní nejsou patrné údaje potřebné pro její kontrolu nebo byla pozměněna dodatečnými úpravami.
 12. 3.12 V případě nákupu e-vstupenky nelze od nákupu odstoupit postupem dle § 1829 občanského zákoníku, tzn. nelze využít možnost odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů bez uvedení důvodu, neboť se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění je poskytováno v určeném termínu nebo době. Zákon v takovém případě neposkytuje zákazníkovi možnost od smlouvy uvedeným způsobem odstoupit.

OSTATNÍ PODMÍNKY

 1. 4.1 Zákazník dokládá při kontrole vstupenek buď platnou běžnou vstupenku nebo e-vstupenku s číselným kódem ve formě SMS v mobilním telefonu. Uvedené QR kody budou při vstupu zkontrolovány čtecím zařízením.
 2. 4.2 Zákazník je oprávněn se usadit pouze na místo určené vstupenkou.
 3. 4.3 Platnou vstupenku je Zákazník povinen mít k dispozici po celou dobu návštěvy multikina. V případě ztráty vstupenky kdekoliv v placené zóně kina může být Zákazník požádán o opuštění prostor kina bez jakékoliv náhrady.
 4. 4.4 Zakoupením běžné vstupenky nebo e-vstupenky Zákazník souhlasí s dodržováním Návštěvního a provozního řádu po celou dobu pobytu v prostorách kina. Návštěvní a provozní řád je vyvěšen vždy v prostorách kina.
 5. 4.5 Veškeré ceny nabízeného zboží v ceníku občerstvení jsou uváděny včetně DPH v zákonné výši.

V Praze dne 1.8.2022